Τι είναι το Vellum Certified GIS User;

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) γνωστά ευρέως και ως G.I.S. (Geographic Information Systems), είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Ο Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων από τη Vellum κατέχει τις βασικές αρχές της γεωπληροφορικής επιστήμης αλλά και των εργαλείων της.

Σε πιούς απευθύνεται το Vellum  Certified GIS User;

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε:

  • άτομα τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • όσους επιζητούν την επικύρωση των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση χωρικών δεδομένων μέσω σχετικών λογισμικών

 

Σκοπός του Certified GIS User;

  • Να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της γεωπληροφορικής επιστήμης και των εργαλείων της
  • Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διαδεδομένα λογισμικά σε ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης (case studies).
  • Να γνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες που έχει ένα από τα δημοφιλέστερα λογισμικά, το ArcGIS.

 

Εξεταζόμενες ενότητες:

Το Vellum Certified GIS User περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Συλλογή και οργάνωση χωρικών δεδομένων
  • Λογισμικά Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και πρακτική άσκηση.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης.

Ρομποτική για παιδιά 4-16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ΑΣΕΠ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

COMPUTER STUDIES

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΣΕΡΡΕΣ 62100

ΤΗΛ.: 23210-25530

email: cstudies.serres@gmail.com

URL: www.cstudies.edu.gr

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

WEB DISIGN

ADOBE FLASH

PHP, MYSQL, CSS

DATABASES

AUTOCAD 2D

AUTOCAD 3D

GIS

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΑΣΤΙΚΗ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το