Μοριοδοτούμενα προγράμματα - Παιδαγωγικά

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον  ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.

Πραγματοποιείται   παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.

Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη γονική εμπλοκή.

Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην  αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Τέλος, περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται  σε εκπαιδευτικούς, γονείς, απόφοιτους  ΙΕΚ, ειδικούς  παιδαγωγούς,  επαγγελματίες  υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς , φοιτητές ψυχολογίας/ παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε  οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επί  του συγκεκριμένου  γνωστικού  αντικειμένου.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016.
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
 3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 200 ωρών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία».
 2. Πιστοποιητικό της Vellum στη Σχολική Ψυχολογία
 3. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες, BINTEO: ΝΑΙ, ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ,

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ: 190€, ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις- Η έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορισμός, ταξινόμηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΔΕΠ-Υ: Πλαίσιο και ανάδυση των συμπτωμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και Διαταραχή Διαγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κυρίας Δέσποινας Παπαδοπούλου:

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ''Σχολική Ψυχολογία'' του ίδιου πανεπιστημίου.

- Πρακτική άσκηση στην Α' Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή Θεραπεία, στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας (2011-2015). Παράλληλα, συμμετοχή για 1 έτος, στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο  Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

- 2010-2014: Εξωτερική συνεργάτιδα του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης

- Για ένα χρόνο, συνεργασία με το κέντρο Στήριξης κακοποιημένων γυναικών ‘’Καταφύγιο Γυναίκας’’. Παροχή υπηρεσιών (εθελοντικά) συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε γυναίκες- θύματα βίας.

- Συνεργασίες με κέντρα λογοθεραπείας. Παροχή υπηρεσιών ατομικής ψυχοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων.

- Από το 2013: Δουλεύει ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά, με οικογένειες, εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια. Παράλληλα, συνεργασίες με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Συντονισμός ομάδων γονέων.

- Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων και συνεδρίων που άπτονται του αντικειμένου της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και κυρίως της Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας.

- Συμμετοχή ως εισηγήτρια σε ημερίδες και συνέδρια.

- Διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών ομιλιών με θέματα που αφορούν την ψυχολογία και τις οικογενειακές σχέσεις,  σε σχολεία και άλλα πλαίσια.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 Mastering Excel for Business

 

Σχεδόν κάθε εργασία απαιτεί σήμερα γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους μας Excel.

Βοηθά καλύτερα από κάθε άλλο πρόγραμμα  στην οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, στην ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων, στον υπολογισμό οικονομικών συναλλαγών και ποσοστών.

Πολλοί ισχυρίζονται πως γνωρίζουν να χειρίζονται το Excel μόνο και μόνο επειδή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων.

Ελάχιστοι όμως είναι Masters στο Excel.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Mastering Excel for Business» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του Excel αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε ως πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Γι αυτό και η παρακολούθηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Mastering Excel for Business» απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας υψηλό  το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος  έχει πολύ υψηλό επίπεδο λόγω του εξειδικευμένου υλικού που διαπραγματεύεται.

Θα μάθετε να χειρίζεστε με ευχέρεια τα δεδομένα κειμένου με την  χρήση των συναρτήσεων κειμένου που αναλύονται.

Θα είστε σε θέση  να παρουσιάζετε δεδομένα κάνοντας πολύπλοκους υπολογισμούς μέσω των συγκεντρωτικών πινάκων ή των μερικών αθροισμάτων.

Θα εξοικονομήσετε πολύτιμο εργασιακό χρόνο με την εκμάθηση «αναζήτησης στόχου» και του  εργαλείου της  «επίλυσης» .

Θα εξάγετε με αυτοματοποιημένο τρόπο  χρήσιμα συμπεράσματα από τα δεδομένα σας , σαν να είστε επαγγελματίας χειριστής SQL, στηριζόμενοι στις συναρτήσεις βάσεων δεδομένων στις οποίες θα εκπαιδευτείτε .

Θα απογειώσετε τις παρουσιάσεις σας με τα εξειδικευμένα κυλιόμενα, συγκεντρωτικά και μέσης γραμμής γραφήματα .

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Mastering Excel for Business» μέσω της εξεταστική μεθόδου  examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150 ώρες, BINTEO: ΝΑΙ, ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ,

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ: 150€, ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (INTRODUCTION )

2.      ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ (PASTE SPECIAL)

3.      ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ IF, AND, OR (LOGICAL FUNCTIONS IF, AND, OR)

4.      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MIN, MAX, ABS ΚΛΠ (ARITHMETIC FUNCTIONS MIN, MAX, ABS ETC.)

5.      ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK (AGGREGATE FUNCTIONS COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK)

6.      ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISERROR, ISBLANK ΚΛΠ (INFORMATION FUNCTIONS ISERROR, ISBLANK ETC)

7.      Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CHOOSE ΚΑΙ RANK (CHOOSE AND RANK FUNCTION)

8.      Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ VLOOKUP (VLOOKUP FUNCTION)

9.      Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ HLOOKUP (HLOOKUP FUNCTION)

10. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MATCH, INDEX (FUNCTIONS MATCH, INDEX)

11. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DSUM, DAVERAGE, DCOUNT (DATABASE FUNCTIONS DSUM, DAVERAGE, DCOUNT)

12. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ OFFSET (OFFSET FUNCTION)

13. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ FORECAST (FORECAST FUNCTION)

14. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ/ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ONE/TWO DIMENTIONAL TABLES)

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΥ (USING SOLVER)

16. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ (GOAL SEEK)

17. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ TRANSPOSE (ARRAY FUNCTION TRANSPOSE)

18. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ FREQUENCY (ARRAY FUNCTION FREQUENCY)

19. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (TEXT FUNCTIONS)

20. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (PIVOT TABLES)

21. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (PIVOT GRAPHS)

22. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (NAMING A CELL OR RANGE)

23. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ (FORMULA AUDITING)

24. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (WATCH WINDOW)

25. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (GROUP BOXES AND OPTION BUTTONS)

26. ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK BOXES)

27. ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (LIST BOXES AND COMBO BOXES)

28. ΜΠΑΡΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ (SCROLL BARS AND SPINNERS)

29. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ (TEXT TO COLUMNS)

30. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ (GROUPING SHEETS)

31. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SUBTOTAL (SUBTOTAL FUNCTION)

32. ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)

33. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA VALITATION)

34. ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (RANDOM NUMBERS)

35. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (CUSTOM  VIEW)

36. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ (WORKSHEET AND WORKBOOK PROTECTION)

37. SPARKLINES

38. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΥΡΟΥΣ

39. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ (2 AXIS GRAPHS)

40. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

41. ΓΡΑΦΗΜΑ ΡΑΒΔΟΣ ΑΠΟ ΠΙΤΑ

42. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Χαριτάκης

Ο Παναγιώτης Χαριτάκης είναι Προγραμματιστής - Αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Έχει 13 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής σε τμήματα ενηλίκων, για βασικές, προηγμένες και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Η/Υ . Από το 2002 έως και σήμερα εργάζεται ως προγραμματιστής στην εταιρεία Vellum Global Educational Services.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός που έχει εξειδικευτεί στην Ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών, βασιζόμενος στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, είναι σε θέση να αναγνωρίζει:

 • Τις κατηγοριοποιήσεις των μαθησιακών δυσκολιών
 • Τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες και
 • Την έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού ««Vellum Educator Certified in Learning Difficulties Screening»» μέσω της εξεταστική μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες, BINTEO: ΝΑΙ, ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ,

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ: 190€, ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1η: Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

1.1 Η έννοια του όρου ‘’μάθηση’’

1.2 Τύποι και είδη μάθησης

1.3 Η έννοια του όρου ‘’Μαθησιακές Δυσκολίες’’

1.4 Αναγνωστικές δυσκολίες- Δυσλεξία

 

Ενότητα 2η: Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά

2.2 Μαθησιακός τομέας

2.2.1 Αναγνωστικές δυσκολίες- Χαρακτηριστικά

2.2.2 Δυσκολίες στη γραφή- Χαρακτηριστικά

2.2.3 Δυσκολίες στα μαθηματικά- Χαρακτηριστικά

2.3 Ψυχοκοινωνικός τομέας

2.4 Οι δυνατότητες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

 

Ενότητα 3η: Μαθησιακές δυσκολίες και Γνωστικά ελλείμματα

3.1 Οπτική επεξεργασία

3.2 Μνήμη

3.3 Φωνολογική επεξεργασία

3.4 Αυτοματισμός

3.5 Ακουστική επεξεργασία

3.6 Μεταγνωστικές δεξιότητες

3.7 Ρυθμός

 

Ενότητα 4η: Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών

4.1 Νευροβιολογικοί παράγοντες

4.2 Γνωστικοί παράγοντες

 • α. Υπόθεση της φωνολογικής επεξεργασίας
 • β. Υπόθεση της μνήμης εργασίας
 • γ. Υπόθεση των Μεταγνωστικών διεργασιών

4.3 Συναισθηματικοί παράγοντες

 

Ενότητα 5η: Δυσκολίες στα Μαθηματικά

5.1 Εισαγωγή

5.2 Οι ικανότητες στα Μαθηματικά

5.3 Δυσαριθμησία

5.4 Τύποι δυσαριθμησίας

5.5 Χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσκολίες στα Μαθηματικά

5.5.1 Ελλείμματα στην Οπτική αντίληψη

5.5.2 Ελλείμματα στην Ακουστική αντίληψη

5.5.3 Ελλείμματα στη λεπτή κινητικότητα

5.5.4 Ελλείμματα στη μνήμη

5.5.5 Ελλείμματα στο λόγο

5.5.6 Ελλείμματα στον Αφαιρετικό συλλογισμό

5.6 Ανομοιογένεια

 

Ενότητα 6η: Βασικές αρχές κατά την Ανίχνευση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών δυσκολιών

6.1 Η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης

6.2 Έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών

6.3 Βασικές αρχές ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία

6.4 Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών

6.5 Μοντέλα Αξιολόγησης για τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών

6.6 Μέσα για τη συλλογή επακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών

6.7 Κλινική συνέντευξη

6.8 Αξιολόγηση της Νοημοσύνης

6.9 Εκτίμηση των μαθησιακών ικανοτήτων

6.10 Αξιολόγηση των γνωστικών διεργασιών

6.11 Αξιολόγηση της Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής

 

Ενότητα 7η: Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών

7.1 Διαγνωστική έρευνα

7.2 Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτικός

7.3 Διδακτική αξιολόγηση

7.3.1 Στάδια Διδακτικής αξιολόγησης

7.3.2 Μέσα συλλογής πληροφοριών

Α. Παρατήρηση

Β. Συνέντευξη

Γ. Δοκιμασίες

7.4 Αξιολόγηση του μαθητή

7.5 Αξιολόγηση της Αναγνωστικής ετοιμότητας ή των δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού

7.6 Αξιολόγηση της Φωνολογικής επίγνωσης

7.7 Αξιολόγηση της ανάγνωσης

7.8 Αξιολόγηση της γραφής

7.9 Αξιολόγηση της ορθογραφίας

 

Ενότητα 8η: Μαθησιακές δυσκολίες και Σύγχρονες Γνωστικές Προσεγγίσεις

8.1 Μαθησιακές δυσκολίες, μεταγνώση και κίνητρα

8.1 Μαθησιακές δυσκολίες και μεταγνωστικά προβλήματα

8.2 Ερμηνείες των μεταγνωστικών προβλημάτων

8.3 Μέθοδοι διδασκαλίας γνωστικών στρατηγικών

 

Ενότητα 9η: Θέματα παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

9.1 Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

9.2 Γενικές αρχές για την οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης

9.3 Παρέμβαση στο Μαθησιακό τομέα

9.3.1 Δραστηριότητες Φωνολογικής επίγνωσης

Α. Προαναγνωστικές- προγλωσσικές δραστηριότητες

Β. Μεταγλωσσικές δραστηριότητες

-Κατάτμηση

-Σύνθεση

-Απαλοιφή

-Αντιμετάθεση (αντιστροφή)

Γ. Επιγλωσσικές δραστηριότητες

-Ομοιοκαταληξία

- Αναγνώριση διαφορετικών λέξεων

- Αναγνώριση ομοιότητας

9.4 Παρέμβαση στον Ψυχοκοινωνικό τομέα

 

Ενότητα 10η: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

10.1 Συνεργασία, Γονική συμμετοχή, Γονική εμπλοκή

10.2 Μαθησιακές δυσκολίες και συνεργασία σχολείου-οικογένειας

10.3 Έρευνα 1

10.4 Έρευνα 2

10.5 Συνεργασία και εκπαιδευτικός

10.6 Μελέτη περιστατικού

10.7 Επίλογος

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κυρίας Δέσποινας Παπαδοπούλου:

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ''Σχολική Ψυχολογία'' του ίδιου πανεπιστημίου.

- Πρακτική άσκηση στην Α' Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή Θεραπεία, στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας (2011-2015). Παράλληλα, συμμετοχή για 1 έτος, στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο  Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

- 2010-2014: Εξωτερική συνεργάτιδα του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης

- Για ένα χρόνο, συνεργασία με το κέντρο Στήριξης κακοποιημένων γυναικών ‘’Καταφύγιο Γυναίκας’’. Παροχή υπηρεσιών (εθελοντικά) συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε γυναίκες- θύματα βίας.

- Συνεργασίες με κέντρα λογοθεραπείας. Παροχή υπηρεσιών ατομικής ψυχοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων.

- Από το 2013: Δουλεύει ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά, με οικογένειες, εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια. Παράλληλα, συνεργασίες με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Συντονισμός ομάδων γονέων.

- Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων και συνεδρίων που άπτονται του αντικειμένου της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και κυρίως της Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας.

- Συμμετοχή ως εισηγήτρια σε ημερίδες και συνέδρια.

- Διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών ομιλιών με θέματα που αφορούν την ψυχολογία και τις οικογενειακές σχέσεις,  σε σχολεία και άλλα πλαίσια.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Security

 

Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, , αποτελείται από:

Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 από 08/03/2017, Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (στο πρώην ΥΔΤ & ΠτΠ) και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Φ.Ε.Κ. Β’-1020 / 24.03.2017, όπου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2017, οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25) οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», που ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, τον φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, τη χορηγούμενη βεβαίωση επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου και διοργανώνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 RAM COMPUTER που είναι αναγνωρισμένο από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Παράλληλα, παρέχει στους συμμετέχοντες σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις προετοιμάζοντας τους κατάλληλα τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης τους.

Μεθοδολογία της εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση παρουσιάσεων σε όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτεί το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο.

Πιστοποίηση

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εργασθεί ή εργάζονται ως μισθωτό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ή ως προσωπικό σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν και όσοι κατέχουν Βεβαίωση Κατάρτισης που έχουν χορηγηθεί από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών, για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 ΩΡΕΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: RAM COMPUTER ΚΔΒΜ2, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΚΕΔΙΜ

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Η διδακτέα ύλη, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στον χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ .

Ρομποτική για παιδιά 4-16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ΑΣΕΠ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

COMPUTER STUDIES

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΣΕΡΡΕΣ 62100

ΤΗΛ.: 23210-25530

email: cstudies.serres@gmail.com

URL: www.cstudies.edu.gr

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

WEB DISIGN

ADOBE FLASH

PHP, MYSQL, CSS

DATABASES

AUTOCAD 2D

AUTOCAD 3D

GIS

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΑΣΤΙΚΗ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το