Τι είναι το Vellum Certified Database Developer - RDBMS;

Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο απευθύνεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να σχεδιάσουν προχωρημένες βάσεις δεδομένων και να διαχειριστούν τα δεδομένα τους με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα web sites συνεργάζονται με βάσεις δεδομένων  MySQL. Το Certificate Database Developer – RDBMS με τις γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού PHP και HTML, δίνει την δυνατότητα στον κάτοχό του να σχεδιάσει διαδικτυακές εφαρμογές , οι οποίες χρησιμοποιούν το 100% των δυνατοτήτων των βάσεων δεδομένων , ενώ δημιουργεί γρήγορα και αποδοτικά ερωτήματα. 

 

Σε ποιούς απευθύνεται το  Vellum Certified Database Developer - RDBMS;

Το πιστοποιητικό Vellum Certified Database Developer – RDBMS ενδείκνυται για την στοιχειωμένη αξιολόγηση:

  • νεοεισερχόμενων στον κλάδο του σχεδιασμού ιστοσελίδων
  • εργαζομένων web designers ή web programmers, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
  • ανέργων , φοιτητών ή αποφοίτων ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο του σχεδιασμού βάσεων δεδομένων.

 

Το Vellum Certified Database Developer - RDBMS περιλαμβάνει τις ενότητες:

  • Χρήση αντικειμένων της Βάσης δεδομένων
  • Συνδέσεις ODBC
  • RDBMS (MySQL,PHP)

Ο υποψήφιος  καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (20 ερωτήσεις). Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

 

Πληροφορίες για εξετάσεις

Στις εξετάσεις αξιολογούνται οι γνώσεις των υποψηφίων σε πρακτικό επίπεδο, στον προχωρημένο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων , την επικοινωνία και σύνδεση με απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων, καθώς και τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού για την επικοινωνία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Ρομποτική για παιδιά 4-16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ΑΣΕΠ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

COMPUTER STUDIES

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΣΕΡΡΕΣ 62100

ΤΗΛ.: 23210-25530

email: cstudies.serres@gmail.com

URL: www.cstudies.edu.gr

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

WEB DISIGN

ADOBE FLASH

PHP, MYSQL, CSS

DATABASES

AUTOCAD 2D

AUTOCAD 3D

GIS

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΑΣΤΙΚΗ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το